RUSTIKAL CONCEPT GRUND TIFA 008

Sigma Coatings B.V. 12/99POPIS MATERIÁLU Čirý základní nátěr,rozpustný ve vodě,na bázi alkyd/akrylátových pryskyřic testovaný dle norem EN 152.1,EN 113 (proti plísni a modrání)
POUŽITÍ Impregnační mořidlo pro lazurovací systémy pro máčení, polévání a nátěr štětcem.
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - dobrá prodyšnost
- hluboko penetruje
- vodo odpudivý
- tvoří kotvu mezi dřevem a vrchní vrstvou
- ochraňuje dřevo proti hnilobě a modrání DIN 68 800, část 3.
- vynikající životnost
BARVA A LESK Odstíny na přání,čirý pouze pro vnitřní použití, balení 20,120,1000 litrů
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 23°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,01 g/cm3
Obsah sušiny cca 24 % (v závislosti na odstínu)
Suchá proti prachu cca za 30 minut
Suchá na dotyk cca za 2 hodiny
Další nátěr cca za 4 hodiny, při zrychleném schnutí 35°C cca 1 hodina
Bod vzplanutí neudává se >65°C, DIN 53 213
Skladovatelnost 12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST cca 10 m2/l při máčení
  V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI teplota povrchu a vzduchu musí být nad 8°C při aplikaci a schnutí
maximální relativní.vlhkost vzduchu 75%.
Poznámky: Různá hustota dřeva a z toho vyplývající rozdílná nasákavost dřeva může způsobit odchylky odstínu v porovnání se vzorníky.
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý,vlhkost dřeva mezi 10-15%
TYPICKÝ SYSTÉM jeden máčecí základ Rustikal Concept Grund
jeden nástřik Rustikal Concept Systema Top
ZPŮSOB POUŽITÍ   Máčení/polévání
  Ředidlo voda
  Ředění 0%
DODATEČNÉ INSTRUKCE
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.