SIGMALUXE FILLER 8073

Sigma Coatings B.V. 3/94POPIS MATERIÁLU Akrylátový tmel pro vnitřní i vnější použití
POUŽITÍ Pro vyrovnávání dřevěných prvků a stavebních materiálů, které jsou opatřeny základním nátěrem a které budou následně opatřeny běžným vrchním nátěrem.
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - snadno se nanáší (i na velké plochy)
- dobře vyplňuje
- rychle vytvrzuje
- další vrstvu lze nanést po 1-2 hodinách
- lehce se brousí
- přetíratelný vodou ředitelnými i syntetickými barvami
BARVA A LESK přírodní bílá, balení 0,95 litru
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,87 g/cm3
Obsah sušiny cca 55%
Suchý cca 1-2 hodiny
Brousitelný cca 2 hodiny
Přetíratelný cca 2 hodiny
Ředidlo voda pokud je nutno
Bod vzplanutí neudává se, .>65 °C
Skladovatelnost  
  24 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST cca 5,5 m2/litr při 100mm, závisí na stavu povrchu a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI teplota povrchu a vzduchu musí být nad 7°C při aplikaci a schnutí
maximální relativní.vlhkost vzduchu 85%.
ZPŮSOB APLIKACE -běžná stěrka na tmel
STAV PODKLADU Základní (původní) nátěr vodou ředitelný nebo syntetický -přebrousit a zbavit prachu
BEZPEČNOSTNÍ minimálně požadované množství ventilačního vzduchu na:
OPATŘENÍ 1 litr barvy - 10% LEL 11 m3
    - TLV(MAC) 91 m3