RUSTIKAL CONCEPT TOP TIFA 011

Sigma Coatings B.V. 12/99POPIS MATERIÁLU Silnovrstvá lazura hedvábného lesku, rozpustná ve vodě, na bázi modifikovaných akrylátových pryskyřic
POUŽITÍ Vrchní nátěr pro průmyslovou výrobu oken a dveří.
  Použitelný pro smrk, borovici, tmavě červené meranti, dub, hemlok, oregonskou borovici. Na ostatní druhy dřeva si vyžádejte informaci.
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - dobrá difuze
- velmi vysoký jas
- vysoká odolnost UV záření
- vysoká elasticita
BARVA A LESK Odstíny na přání, hedvábný lesk balení 20,120 litrů
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 23°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,04 g/cm3
Obsah sušiny cca 37 %
Hodnota pH 8,8
Suchá na dotyk cca za 2 hodiny
Další nátěr cca za 4 hodiny, při zrychleném schnutí 35°C cca 1 hodina
Bod vzplanutí neudává se >65°C, ISO 1523
Skladovatelnost 12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST cca 4,0 m2/l při tloušťce 250mm za mokra
  V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI teplota povrchu a vzduchu musí být nad 15°C při aplikaci a schnutí
maximální relativní.vlhkost vzduchu 75%.
 
Různá hustota dřeva a z toho vyplývající rozdílná nasákavost dřeva jakožto nerovnoměrná tloušťka nátěru může způsobit odchylky odstínu v porovnání se vzorníky. Mějte na paměti, že čiré a velmi světlé odstíny nejsou vhodné pro venkovní použití z důvodu nižší odolnosti dřeva proti UV záření
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý,vlhkost dřeva mezi 11-17%
TYPICKÝ SYSTÉM jednou máčecí základ Rustikal Concept Grund
  jednou nástřik Rustikal Concept Top
ZPŮSOB POUŽITÍ Tlak.stříkání  
  Ředidlo voda
  Ředění 0%
  Tryska 0,28-0,33mm
  Tlak 10 MPa
   
DODATEČNÉ INSTRUKCE
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.