RUSTIKAL CONCEPT UNIVERSAL TIFA

Sigma Coatings B.V. 12/99POPIS MATERIÁLU Universální barva rozpustná ve vodě ,na bázi alkyd/akrylátových pryskyřic
POUŽITÍ Základní a podkladový nátěr v lazurovacích systémech pro máčení, polévání a stříkání. Finální nátěr na dřevěné prvky, které nejsou rozměrově stálé.
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - hluboko penetruje
- dobrá plnící schopnost
- obsahuje UV absorbéry a působí proti plísním a houbám
BARVA A LESK Odstíny na přání,čirý pouze pro vnitřní použití, balení 20,120 litrů
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 23°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,05 g/cm3
Obsah sušiny cca 39 %
Hodnota pH 8,2
Suchá na dotyk cca za 1,5 hodiny
Další nátěr cca za 4 hodiny, při zrychleném schnutí 35°C cca 1 hodina
Bod vzplanutí neudává se >65°C, ISO 1523
Aplikační viskozita máčení: 14-15 sec.pohárek 4mm (ředěno 30% vody)
Skladovatelnost 12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST cca 8 - 20 m2/l podle způsobu aplikace
  V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI teplota povrchu a vzduchu musí být nad 15°C při aplikaci a schnutí
maximální relativní.vlhkost vzduchu 75%.
Poznámky: Různá hustota dřeva a z toho vyplývající rozdílná nasákavost dřeva může způsobit odchylky odstínu v porovnání se vzorníky.
Nepoužívejte jako vrchní nátěr na rozměrově přesné konstrukční prvky
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý,vlhkost dřeva mezi 11-17%
TYPICKÝ SYSTÉM jednou máčecí základ Rustikal Concept Grund
  jednou máčecí mezivrstva Rustikal Concept Universal jednou nástřik Rustikal Concept Top
ZPŮSOB POUŽITÍ Máčení/polévání/štětec Tlak.stříkání
  Ředidlo voda voda
 
  Ředění 30% 0%
  Tryska 0,23mm
  Tlak 9-12MPa
DODATEČNÉ INSTRUKCE    
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.