SIGMA FUGENFULLER TIFA 006

Sigma Coatings B.V. 12/95POPIS MATERIÁLU Ochranný prostředek pro úpravu V-spár, ředitelný vodou na bázi modifikované akrylátové pryskyřice
POUŽITÍ Nanášení do V-spár po základním nátěru
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - ochraňuje V-spáry
BARVA A LESK Transparentní, balení 0,25 litru
 
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 23°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,01 g/cm3
Hodnota pH 8,4
Zasychání může být přestříknut cca po 30 minutách
Bod vzplanutí neudává se >65°C, ISO 1523
Skladovatelnost 12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST cca 100 aplikací - podle způsobu aplikace
V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI Teplota povrchu a okolí musí být nad 15°C,
maximální relativní vlhkost vzduchu 75%.při aplikaci a schnutí
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý
TYPICKÝ SYSTÉM jednou máčecí základ
  jednou tmelení V-spár
jednou nástřik vrchní vrstvou
ZPŮSOB POUŽITÍ Odstraňte ochranný klobouček. Odřízněte vršek kuželové koncovky tak, aby vznikl otvor průměru max. 2 mm. Naneste přípravek do spáry. Již malé množství je dostatečné pro ochranu V-spáry
DODATEČNÉ INSTRUKCE
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.