SIGMA HOLZPFLEGEMILCH TIFA 009

Sigma Coatings B.V. 3/98POPIS MATERIÁLU Ochranný přípravek na dřevo
POUŽITÍ Pro ochranu dřevěných povrchů vystavených povětrnosti, které jsou opatřeny lakem či emailem.Použitelný pro všechny typy dřeva
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - penetrační schopnosti přípravku chrání povrch před vlhkostí
- prodlužuje životnost ochranného nátěru
BARVA A LESK Bělavá, po zaschnutí transparentní, balení 0,25 litru
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,00 g/cm3
Ředidlo voda
Hodnota pH 8,5
Suchá na dotyk cca za 5 minut
Bod vzplanutí neudává se >65°C, ISO 1523
Skladovatelnost 12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním
VYDATNOST cca 16 m2/balení podle způsobu aplikace
V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI Důkladně očistěte okno či dveře. Kousek měkkého, neroztřepeného hadru nasákněte přípravkem a naneste na dřevěný povrch po letech Necháte působit asi 1-2 minuty a poté povrch rozetřete vlhkým hadrem.
Případné kapky z parapetů umyjte vodou.
Teplota povrchu a vzduchu při aplikaci musí být nad +8°C, relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%.
 
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý
DODATEČNÉ INSTRUKCE
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.