SIGMALITH ACRYL SATIN TIFA 003

Sigma Coatings B.V. 12/98POPIS MATERIÁLU Vrchní a krycí barva na bázi čistě akrylátových pryskyřic, která může být ředěna vodou
POUŽITÍ Pro dřevozpracující průmysl na rozměrově stálé výrobky jako například pro okna a dveře
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - velmi dobré krycí vlastnosti
- vysoce odolná povětrnostním podmínkám
- dobrá plnící schopnost
- barevně stálá
BARVA A LESK Bílá, odstíny na přání, hedvábně matná, balení 20,120 litrů
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 23°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,24 g/cm3
Obsah sušiny cca 40 % (v závislosti na odstínu)
Suchá proti prachu cca za 1 hodinu
Suchá na dotyk cca za 2 hodiny
Další nátěr cca za 6 hodiny, při 35°C a vlhkosti 40% cca 1 hodina
Bod vzplanutí neudává se >65°C, DIN 53 213
Skladovatelnost 12 měsíců, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST cca 4 m2/l při tloušťce 250mm za mokra
V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI teplota povrchu a vzduchu musí být nad 8°C při aplikaci a schnutí
maximální relativní.vlhkost vzduchu 75%.
Poznámka: Sigmalith Acryl Satin může být použit na všechny běžné druhy dřev. Na druhy jako je týk, mahagon, dub atd. doporučujeme použít izolační mezivrstvu Sigmalith Systema Primer
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý,vlhkost dřeva mezi 10-15%
TYPICKÝ SYSTÉM jeden máčený základ Sigmalith Systema Primer (ředěný 20% vody)
  jeden nástřik Sigmalith Systema Primer (pokud je třeba izolační vrstva)
jeden nástřik Sigmalith Acryl Satin
ZPŮSOB POUŽITÍ   Tlakové stříkání
  Ředidlo
Ředění
Tlak
Tryska
voda
0%
10 MPa
0,28-0,33 mm
DODATEČNÉ INSTRUKCE
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.