SIGMALITH SYSTEMA PRIMER TIFA 007

Sigma Coatings B.V. 12/99POPIS MATERIÁLU Krycí základová barva na bázi alkyd/akrylátových pryskyřic, která může být ředěna vodou.
POUŽITÍ Základní barva pro dřevozpracující průmysl, například pro okna a dveře, která plní funkci máčecího základu, nebo izolační mezivrstvy.
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - dobrá prodyšnost
- dobrá plnící schopnost
- dobré izolační vlastnosti
- brousitelný
BARVA A LESK Bílá, odstíny na přání, matný, balení 20,120,1000 litrů
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 23°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,31 g/cm3
Obsah sušiny cca 54 % (v závislosti na odstínu)
Hodnota pH 8,7
Viskozita 15 sekund pohárkem 4mm (pro máčení a polev)
Suchá proti prachu cca za 1 hodinu
Suchá na dotyk cca za 2 hodiny
Další nátěr cca za 4 hodiny, při zrychleném schnutí 35°C,vlhkost 40% cca 1 hodina
Bod vzplanutí neudává se >65°C, DIN 53 213
Skladovatelnost 12 měsíců, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST cca 10 m2/l při máčení, 5 m2/při tlakovém stříkání
V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI teplota povrchu a vzduchu musí být nad 15°C při aplikaci a schnutí
maximální relativní.vlhkost vzduchu 75%.
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý,vlhkost dřeva mezi 10-15%
TYPICKÝ SYSTÉM jeden máčený základ Sigmalith Systema Primer (ředěný 20% vody)
  jeden nástřik Sigmalith Systema Primer (pokud je třeba izolační vrstva)
jeden nástřik Sigmalith Systema Top
ZPŮSOB POUŽITÍ   Máčení/polev Tlakové stříkání-izol.mezivrstva
  Ředidlo voda voda
  Ředění 20% 0%
Tlak   8 MPa
Tryska   0,33 mm
DODATEČNÉ INSTRUKCE
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.