SIGMALITH SYSTEMA TOP TIFA 012

Sigma Coatings B.V. 12/99POPIS MATERIÁLU Silnovrstvá hedvábně lesklá krycí barva na bázi modifikované akrylátové pryskyřice, která může být ředěna vodou.
POUŽITÍ Vrchní krycí barva pro dřevozpracující průmysl, například pro okna, dveře atd.
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - dobrá prodyšnost
- velmi dobrá krycí schopnost
- rychle schnoucí
- nezmýdelňující
- elastická
BARVA A LESK Bílá, odstíny dle přání, hedvábný lesk, balení 20,120,1000 litrů
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 1,2 g/cm3
Obsah sušiny cca 48 % (v závislosti na odstínu)
Hodnota pH 9,0
Suchá proti prachu cca za 1 hodinu
Suchá na dotyk cca za 2 hodiny
Další nátěr cca za 4 hodiny, při zrychleném schnutí 35°C cca 1 hodina
Bod vzplanutí neudává se >65°C, DIN 53 213
Skladovatelnost 12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST cca 4 m2/l při tloušťce mokré vrstvy 250 mm
V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI teplota povrchu a vzduchu musí být nad 15°C při aplikaci a schnutí
maximální relativní.vlhkost vzduchu 75%.
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý,vlhkost dřeva mezi 10-15%
TYPICKÝ SYSTÉM jeden máčený základ Sigmalith Systema Primer
  jeden nástřik Sigmalith Systema Top
ZPŮSOB POUŽITÍ   Tlakové airless Tlakové airmix
  Ředidlo voda voda
  Ředění 0% 0%
Tlak 12 Mpa 8 MPa
Tryska 0,33 mm 0,23 mm
 
DODATEČNÉ INSTRUKCE
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.