Firma SIGMA COATINGS, - přední výrobce barev v Evropě i ve světě.

   Firma SIGMA COATINGS, - přední výrobce barev v Evropě i ve světě, vstoupila do nového tisíciletí s nově vyvinutým typem vodou ředitelných nátěrových hmot určených pro výrobce dřevěných oken a dveří na bázi "Core-shell system", tedy technologie používající molekulární složení "tvrdé jádro-měkká slupka". Tato nová technologie na bázi akrylátového polymeru nahrazuje tradiční složení modifikované akrylátové pryskyřice a dřívější alkydové pryskyřice. Spolu se základní barvou, která má za úkol ochránit dřevo před modráním a plísní (EN 113, EN 152), máme k dispozici systémy pro krycí i lazurové provedení v odstínech, které se připravují na počítačově řízeném stroji podle přání zákazníka.

   Porovnání vlastností akrylátových vodou ředitelných nátěrových hmot první generace s novou generací - hybridní základ a vrchní lak na bázi polymeru Sigma Core-shell.

   Takovýto tvar molekuly umožňuje lepší seskupování ve finální vrstvě, což se projevuje větší odolností na mechanické poškození.

Před mechanickou zátěží

Během zátěže
Zpětná regenerace

   Výsledkem je podstatné zlepšení homogennosti bez přítomnosti vzduchových bublinek, tedy jasnější a transparentnější barvy, které zvýrazní krásu dřeva.

Klasický akrylát
Nová Core-shell

 

   Řez dřeva společně s vrchním nátěrem zvětšený pod mikroskopem dokazuje větší čistotu netto vrstvy barvy u nové generace oproti standardu.

   Uspořádání vrchního laku v klasické akrylátové disperzi a v nové technologii nám při 50-ti násobném zvětšení dokazuje kvalitativní rozdíl ve finálním filmu, kde dochází k větší homogennosti a transparentnosti.

vzduch, bubliny obsažené
ve vrchní vrstvě

homogennost je
téměř dokonalá

Fungicidní ochrana
    Jednou ze základních funkcí základního, nebo impregnačního nátěru je ochrana proti plísni a modrání dřeva. Tradiční cestou k této ochraně bylo používání chemických prostředků jako TBTO nebo PCP (Pentachlorfenol). Tyto látky byly nahrazeny méně nebezpečnými látkami pro lidský organismus jako např. propiconazol (PC) a Ido-propylbutylcarbonat (IPBC). Tyto látky jsou schopny penetrovat více než 1,5mm do dřeva. Účinnost těchto nových ochranných látek je dostatečná. Výsledkem je splnění podmínek pro udělení EN 152.

Ochrana řezu
    Na řezech je nejsnadnější místo pro vstup vody do dřeva.
Po té následuje bobtnání, dilatace a následné černání. Proto je žádoucí tomuto jevu zabránit.
Na obrázcích je vidět rozdíl v nasakávání dřeva bez ochrany a s použitím přípravku na ochranu řezu Sigma Hirnholzschutzmittel HS-10.

Odolnost proti vodě v přiznaných spárách
    Dlouhodobá životnost je dosažena zamezením průniku vody v přiznaných spárách.
Na obrázcích je patrný rozdíl v ochraně proti vodě při použití elastického tmelu na V spáry Sigma Fugenfueller.