Péče o povrchovou úpravu dřevěných oken

   Z důvodů udržení stále estetického vzhledu je třeba provádět pravidelnou údržbu Vašich oken. Je třeba mít na paměti, že deklarované vlastnosti ochranného nátěru jsou dosaženy po náležitém vyzrání. Tato doba závisí na mnoha faktorech, především na okolní teplotě. Tato doba se standardně pohybuje kolem jednoho až dvou měsíců. Po tuto dobu je třeba okna chránit před nadměrným mechanickým zatěžováním.

Sigma Holzreiniger
    Tento čistící prostředek můžete použít ke snadnému očištění dřevěných částí oken. Po očištění otřete okna čistou vodou. Na osušená okna použijte konzervační mléko

Sigma Holzpflege-milch
   T
oto mléko použijete stejně snadno jako leštící prostředek na nábytek. Po očištění okna nanesete mléko hadříkem nebo houbičkou na dřevěné části a pak je pouze rozetřete vlhkým hadříkem. Tím dřevěné okno obratem ruky znovu naimpregnujete tak trvale, že po řadu měsíců okno nemůže přijímat žádnou vlhkost.Tento výrobek výrazně omezuje tvoření vodních skvrn a tím také zvyšuje odolnost nátěru proti působení povětrnostních vlivů. Použijete-li dvakrát až čtyřikrát do roka tento prostředek,zajistíte prostým přetřením náležité ošetření a dlouhou životnost Vašich dřevěných oken.

Rozdíl mezi neošetřeným
a ošetřeným povrchem

Jak postupovat poté, když po létech se objeví známky toho, že by bylo vhodné obnovit nátěr ?
   Při každém pravidelném čištění zkontrolujte zda povrchová úprava není např.mechanicky poškozena a zda má stále stejný lesk a nedochází k matování povrchu. V takovém případě je vhodné tento nedostatek ihned napravit, aby nedošlo k průniku vody do dřeva a jeho následnému ničení.

    Pro tyto případy má Sigma Coatings k dispozici výrobky z řady Sigmalife, které jsou určeny k opravám a renovacím lazurovacích nátěrů.
Sigmalife VS je lazurovací syntetické impregnační napouštědlo, které se slouží k namoření čistého dřeva.
Sigmalife DS Acryl je vodou ředitelná akrylátová lazura, která ochrání dřevo před působením povětrnostních vlivů.

   Pro případ oprav a renovací krycích nátěrů je k dispozici systém Sigmatorno.
Sigmatorno Primer je krycí, vodou ředitelný základní nátěr pro ochranu dřeva.
Sigmatorno Semigloss je vrchní vodou ředitelný ochranný nátěr na dřevo s mimořádnou trvanlivostí.

   Všechny tyto materiály jsou dodávány ve stejném odstínu jaký použil Váš výrobce oken, nebo jakémkoliv odstínu jaký si vyberete v odstínech dle vzorníků SIGMA, RAL, NCS a jiné.
    Podrobný návod k použití je k dispozici u Vašeho dodavatele nátěrových hmot Sigma Coatings, nebo Vám je na vyžádání rádi zašleme.

 
 

 
 
 

Péče o povrchovou úpravu dřevěných oken

   Z důvodů udržení stále estetického vzhledu je třeba provádět pravidelnou údržbu Vašich oken. Je třeba mít na paměti, že deklarované vlastnosti ochranného nátěru jsou dosaženy po náležitém vyzrání. Tato doba závisí na mnoha faktorech, především na okolní teplotě. Tato doba se standardně pohybuje kolem jednoho až dvou měsíců. Po tuto dobu je třeba okna chránit před nadměrným mechanickým zatěžováním.

Sigma Holzreiniger
    Tento čistící prostředek můžete použít ke snadnému očištění dřevěných částí oken. Po očištění otřete okna čistou vodou. Na osušená okna použijte konzervační mléko

Sigma Holzpflege-milch
   T
oto mléko použijete stejně snadno jako leštící prostředek na nábytek. Po očištění okna nanesete mléko hadříkem nebo houbičkou na dřevěné části a pak je pouze rozetřete vlhkým hadříkem. Tím dřevěné okno obratem ruky znovu naimpregnujete tak trvale, že po řadu měsíců okno nemůže přijímat žádnou vlhkost.Tento výrobek výrazně omezuje tvoření vodních skvrn a tím také zvyšuje odolnost nátěru proti působení povětrnostních vlivů. Použijete-li dvakrát až čtyřikrát do roka tento prostředek,zajistíte prostým přetřením náležité ošetření a dlouhou životnost Vašich dřevěných oken.

Rozdíl mezi neošetřeným
a ošetřeným povrchem

Jak postupovat poté, když po létech se objeví známky toho, že by bylo vhodné obnovit nátěr ?
   Při každém pravidelném čištění zkontrolujte zda povrchová úprava není např.mechanicky poškozena a zda má stále stejný lesk a nedochází k matování povrchu. V takovém případě je vhodné tento nedostatek ihned napravit, aby nedošlo k průniku vody do dřeva a jeho následnému ničení.

    Pro tyto případy má Sigma Coatings k dispozici výrobky z řady Sigmalife, které jsou určeny k opravám a renovacím lazurovacích nátěrů.
Sigmalife VS je lazurovací syntetické impregnační napouštědlo, které se slouží k namoření čistého dřeva.
Sigmalife DS Acryl je vodou ředitelná akrylátová lazura, která ochrání dřevo před působením povětrnostních vlivů.

   Pro případ oprav a renovací krycích nátěrů je k dispozici systém Sigmatorno.
Sigmatorno Primer je krycí, vodou ředitelný základní nátěr pro ochranu dřeva.
Sigmatorno Semigloss je vrchní vodou ředitelný ochranný nátěr na dřevo s mimořádnou trvanlivostí.

   Všechny tyto materiály jsou dodávány ve stejném odstínu jaký použil Váš výrobce oken, nebo jakémkoliv odstínu jaký si vyberete v odstínech dle vzorníků SIGMA, RAL, NCS a jiné.
    Podrobný návod k použití je k dispozici u Vašeho dodavatele nátěrových hmot Sigma Coatings, nebo Vám je na vyžádání rádi zašleme.